Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at sikre, at hjemmesiden fungerer korrekt og at du opnår den bedst mulige brugeroplevelse.
Ved fortsat brug af hjemmesiden godkender du, at vi bruger cookies. Få mere at vide om cookies her.

X
You appear to be from the USA. Would like to proceed to Products available in the USA?
   

Beskrivelse af filen

Paragraf 10 og 24 i den finske databeskyttelseslov (nr. 523/1999)

Udkastets dato: 15. februar 2016

Bemærk venligst, at dette er en uofficiel oversættelse, som kun er gengivet til information.

1. Registeransvarlig / virksomhed
Orion Diagnostica Oy
Virksomhedens ID: 1855216-1
Koivu-Mankkaan tie 6 B
02200 Espoo
Finland
Tlf. +358 010 4261

2. Ansvarlig / kontaktperson
(Contacts in English:)
Vice President, Marketing
Gabriella von Flittner
Orion Diagnostica Oy
Koivu-Mankkaan tie 6 B
02200 Espoo
Finland
Tlf. +358 010 4261
E-mail: 
email_address_Flittner 

3. Registrets navn
Orion Diagnostica Partner, Customer and Marketing Register 

4. Formålet med behandling af personlige data / formålet med brugen af registret
Formålet med brug af dette register er som følger: 

 • Administration af kundeservice og administration af kundeforhold (CRM) hos Orion Diagnostica Oy
 • Udsendelse af nyhedsbreve og marketingmateriale
 • Markedsføring og direct marketing af produkter og ydelser fra Orion Diagnostica Oy i henhold til brugerens samtykke og inden for lovgivningens rammer.
 • vil blive anvendt til peronligt rettede besøg eller kommunikation
 • Formidling af levering af produkter og ydelser fra Orion Diagnostica Oy, formidling af drift og løbende udvikling af drift, produkter og ydelser
 • Udlevering af information internt i Orion Diagnostica Oy og mellem Orion Diagnostica Oy og virksomhedens godkendte forhandlere og forretningspartnere for at formidle levering af produkter og ydelser fra Orion Diagnostica Oy
 • Overholdelse af Orion Diagnostica Oys lovmæssige forpligtelser til at administrere personlige data
 • Besvarelse af kontaktanmodninger

Orion Diagnostica Oy udleverer ikke de indsamlede data til kommercielle formål uden for Orion Group eller virksomhedens godkendte forhandlere eller andre forretningspartnere.

5. Registrets indhold
Følgende data kan indsamles gennem denne tjeneste: 

 • Brugerens navn, brugerens firma eller anden organisation, firmaets/organisationens adresse, brugerens stillingsbetegnelse, brugerens telefonnummer, brugerens e-mailadresse
 • Instrumentserienumre, der er i brug, produkter i brug, oplysninger om produkter og ydelser, der er i brug
 • Oplysninger om brugerens geografisk placering og hjemadresse, om hvilket mærke og hvilken type internetbrowser, brugeren anvender, brugerens aktuelle IP-adresse
 • Oplysninger om tilmeldte abonnementer på mailinglisten og marketingmateriale
 • Kundefeedback, forespørgsler vedrørende brugeren. 

(De produkter og ydelser fra Orion Diagnostica Oy, der er nævnt heri, kan også omfatte produkter og ydelser fra tredjepart, der sælges og leveres af Orion Diagnostica Oy.)

6. Regelmæssige kilder til information  
Personen indtaster data om sig selv på sitet på internettet.

7. Regelmæssige bestemmelsessteder for udleverede data og angivelse af, om dataene overføres til lande uden for Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
Personlige data overføres ikke til lande uden for Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

8. Principper for hvordan datafilen / registret sikres
A Manuelt register
De manuelle data vil blive opbevaret i et område med begrænset adgang, som kun vil være tilgængeligt for godkendte personer. 

B. Register i elektronisk form
Dataene vil blive opbevaret i et område med begrænset adgang, som kun vil være tilgængeligt for godkendte personer. Registrene opbevares i beskyttede Content Management-systemer (CMS) og systemer til Customer Relationship Management (CRM) hos Orion Diagnostica Oy.  

9. Adgangsret og anvendelse af adgangsret
Efter at have angivet tilstrækkelige søgedata vil den pågældende person få adgang til egne data i den personlige datafil eller til en besked om, at filen ikke indeholder de pågældende data. Den registeransvarlige vil samtidigt levere oplysninger til dataindehaveren om de regelmæssige datakilder i filen, om brugen af dataene i filen og regelmæssige bestemmelsessteder for udleverede data.

Den person, der ønsker at få adgang til egne data som beskrevet ovenfor, skriver en anmodning herom til den, der er ansvarlig for dette hos Orion Diagnostica Oy, i et dokument, der enten er personligt underskrevet eller på anden, tilsvarende måde kan verificeres.

Anmodninger om adgangsret stiles til kontaktpersonen hos Orion Diagnostica Oy (som angivet ovenfor i dette dokument). 

10. Rettelse og udførelse af rettelsen
En registeransvarlig vil på eget initiativ eller på anmodning fra den pågældende person uden unødigt ophør rette, slette eller tilføje personlige data i filen med personlige data, hvis filens data er fejlbehæftede, unødvendige, ufuldstændige eller forældede i forhold til formålet med databehandlingen. Den registeransvarlige vil ligeledes forhindre, at disse data spredes, hvis dette kunne bryde fortroligheden af oplysningerne om den pågældende person eller påvirke hans eller hendes rettigheder negativt.

Hvis den registeransvarlige afviser den pågældende persons anmodning om rettelse af en fejl, vil der blive udstedt en skriftlig erklæring herom. Erklæringen vil også indeholde angivelse af årsagen til afvisningen. Den pågældende person vil derefter kunne indbringe sagen for ombudsmanden for databeskyttelse i Finland.

Den registeransvarlige vil underrette modtagerne af dataene og kilden til fejlbehæftede personlige data om rettelsen. Der er dog ingen underretningspligt, hvis dette er umuligt eller urimeligt vanskeligt.

Anmodninger om rettelser stiles til kontaktpersonen hos Orion Diagnostica Oy (som angivet ovenfor).