Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at sikre, at hjemmesiden fungerer korrekt og at du opnår den bedst mulige brugeroplevelse.
Ved fortsat brug af hjemmesiden godkender du, at vi bruger cookies. Få mere at vide om cookies her.

X

Easicult-tests

Easicult dipslides er fremstillet med henblik på monitorering af mikrobiologisk kontaminering (totalt bakterietal og skimmelsvampe) i forskellige industrimiljøer. Disse test kan udføres på stedet og/eller kan anvendes som  transportmedium til prøver. Brug af Easicult kræver ikke nogen særlig instruktion, forberedelser på forhånd eller udstyr.

Generelt

Easicult-test hjælper med at holde en høj mikrobiologisk kvalitet gennem hele fremstillingsprocessen. De er med til at optimere den korrekte anvendelse af biocider og derved forlænge livscyklussen for væskerne i fremstillingsprocessen, forebygge tilstopning og/eller korrosionsprocesser og procesnedbrud, der er forårsaget af mikrobiel kontaminering.
Easicult dipslide-test findes i fem udgaver: Easicult Combi til et samtidigt skøn af totalt bakterietal, gær og skimmelsvampe, Easicult TTC til et skøn af totalt bakterietal og Easicult M til monitorering af kontaminering med svampe.

Easicult - karakteristika og fordele

Brugervenlig:

  • Klar til brug på stedet
  • Til monitorering af mikrobiel kontaminering af prøvet og pålidelig metode
  • Ingen optælling af kolonier
  • Nemt at fortolke resultatet ved hjælp af et modelkort

Tekniske data

Tilgængelige produkter
Metode

Dyrkning

Prøvemateriale Væske, flydende materiale
Svartid Inkubering i 1 - 7 dage afhængig af produktet og den anvendte temperatur
Aflæsning af resultat Visuel, semikvantitativ
Opbevaring 18 - 25 °C
Nødvendigt udstyr

Varmeskab kan anvendes

Registreret varemærke Easicult er et registreret varemærke, som tilhører Orion Diagnostica Oy.

Om Easicult

Easicult-test kan bruges til at monitorere skærevæsker, kølevand, brændstof- og olietanke og industrivæsker i papir- og pulpindustrien. Testene er også nyttige i kosmetikindustrien samt i maling- og lakindustrien.

Easicult Combi er en dipslide-test med to medier, som på den ene side er belagt med TTC-agar, der fremmer vækst af de mest almindelige bakterier. Den anden side er belagt med Rose Bengal-agar, som fremmer vækst af skimmelsvampe og gær.  Dipsliden er beregnet til påvisning af det totale bakterieantal, gær og skimmelsvampe.

Easicult TTC er belagt på begge sider med TTC-medie, der fremmer vækst af de mest almindelige bakterier. Den er beregnet til påvisning af det totale bakterieantal.  

Easicult M er belagt på begge sider med et vækstmedie, der fremmer vækst af skimmelsvampe og gær. Den er beregnet til monitorering af kontaminering med svampe i forskellige industrimiljøer.

Begge dipslide-test, Easicult Combi og Easicult TTC, findes i to forskellige udgaver: med et rør af polystyren (PS) og med et rør af polypropylen (PP). Produktet med PP-røret giver en længerevarende stabilitet end med PS-røret. Hvis testen bliver udsat for skiftende miljøbetingelser, anbefales det imidlertid at anvende PS-røret, fordi det tilbageholder en mindre mængde kondenseret vand.

Dokumenter og materiale

Dokumenter og materiale

Easicult Family Brochure (DK)

Easicult Model Chart (GB)

Easicult Application Sheet Microbial Contamination in Jet Fuel (GB)

Easicult Application Sheet Microbial Contamination in Metalworking Fluids (GB)

Videos

Test Procedure Video (GB)

 

Kit insert

(Kun til informationsmæssig brug. Se venligst altid nyeste kit insert.)

Easicult TTC IFU (GB, DE, FR, RU, ES, IT, NL, SE, FI), 67683

Easicult Combi IFU (GB, DE, FR, RU, ES, IT, NL, SE, FI), 67987

Easicult M IFU (GB, DE, FR, RU, ES, IT, NL, SE, FI), 67686

Sikkerhedsblade 

Sikkerhedsblade på engelsk kan findes på Easicult tests > Documents and materials

Findes på dansk efter forespørgsel: send mail til customer service i DK

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan bortskaffer jeg Easicult?
Enhver vækst på en dipslide-test kan være potentiel smittefarlig . Derfor skal brugte dipslides bortskaffes ved brænding, autoklavering eller ved nedsænkning i et desinfektionsmiddel natten over, og altid i henhold til lokale love og regler.

Skal alle kolonierne på "den pink side" af Easicult Combi-dipsliden betragtes som gær eller skimmelsvamp? Skal alle kolonierne på den ”blege side” betragtes som bakterier?Den ”pink side” er belagt med Rose Bengal-agar til detektion af gær og skimmelsvampe. Den indeholder antibiotika for at forhindre bakterievækst. Nogle bakterier kan dog i sjældne tilfælde være resistente over for disse antibiotika.
Den ”blege side” er TTC-agar, som fremmer væksten af de fleste bakterier.  Desuden forekommer mange gær- og skimmelsvampetyper stadig på TTC-agar, som ikke indeholder hæmmende stoffer. Normalt behøver gær og skimmelsvamp længere tid for at vokse, hvorimod bakteriekolonier fremkommer tidligere.

Testoverflade blev rød eller pink næsten med det samme. Er der en hel masse bakterier?Nej, der er højst sandsynligt tale om en kemisk reaktion. På Easicult TTC og Easicult Combi reagerer TTC-farvestoffet (som tilføres mediet for at farve kolonierne røde), når næringsstofferne i mediet nedbrydes. Denne reaktion kan være forårsaget af bakterier, eller endda af visse kemikalier. Hvis farveskiftet skyldes en kemisk reaktion, bør det ske inden for de første 15 - 30 minutte Ingen kolonier være synlige på testoverfladen inden for  så kort tid.

Hvad betyder 103, 104, 105  osv.?
Tallet i hævet skrift angiver potensen af 10. Hvis en prøve fortolkes til at indeholde 103 mikroorganismer pr. ml, betyder dette, at der er 10 x 10 x 10 eller 1000 mikroorganismer til stede. Hvis der er 104, svarer dette til 10.000 mikroorganismer, osv.

Jeg har fået resultater tilbage fra et laboratorium, men jeg er ikke sikker på, hvad de betyder
Totalt kimtal, totalt levedygtigt kimtal (TVC) og kimtal er forskellige betegnelser, der anvendes for udførelse af "totale bakterietællinger". Et laboratorium vil normalt rapportere et resultat, hvor tallene 1 - 10 anvendes i en potens af 10. Eksempel: 2,4 × 103 angiver, at der blev fundet 2400 bakterier pr. ml. Resultatet fra Easicult, bestemt ud fra den samme prøve, ville have været fortolket som 103 .

Jeg har inkuberet mine test i mere end 48 timer. Er dette et problem?
Det er i orden at inkubere testene i 48 timer eller mere. I mange tilfælde anbefales dette for at give mulighed for, at langsomt voksende organismer kan komme frem.

Vejledningen  i pakken angiver en inkuberingsperiode på 24 - 36 timer. Hvor længe skal jeg inkubere  prøverne?
Hvis du inkuberer prøverne ved stuetemperatur, anbefaler vi en inkuberingsperiode på 2 - 4 dage. Hvis du inkuberer prøverne ved 30 °C, kan  disse aflæses efter 24 timer og derefter sættes tilbage i varmeskabet og tjekkes igen efter 48 og 96 timer.

Nogle kolonier har vokset sig meget store. Betyder det, at de indeholder  mange mikroorganismer?
Nej, ”prik-” eller kolonistørrelsen er uafhængig af antallet af mikroorganismer. I princippet vil der være mere plads og næringsstoffer til mikroberne, hvis der er få af dem, hvilket kan føre til større kolonier målt i omfang. Men dette er ikke altid tilfældet.

Findes der et Easicult-produkt, der identificerer mikroorganismer, såsom legionella eller andre patogener?
Identificeringen af specifikke mikroorganismer er mere kompleks og udføres normalt kun på et mikrobiologisk laboratorium. Easicult dipslide er ikke beregnet til detektion af specifikke patogene organismer.

Skal dipsliden einkuberes i lys eller mørke?
Begge dele er i orden, fordi tilstedeværelsen af lys ikke påvirker selve testen. Men eksponering for direkte sollys bør undgås under inkuberingen.

Nogle af de kolonier, der er udviklet, er ikke røde på Easicult TTC-agar. Hvad betyder dette?
Kolonierne bliver røde på grund af reduktionen af  indikatorfarven. Denne farve tilføres som en hjælp til at se kolonierne på testoverfladen. Visse bakterier reducerer ikke altid denne farve, hvilket kan medføre, at der af og til fremkommer en farveløs koloni

Hvordan skal  Easicult opbevares?
Easicult skal opbevares ved stuetemperatur, beskyttet mod træk og temperaturudsving for at opretholde fugtindholdet og næringsbalancen inde i agaren. De må ikke nedfryses eller udsættes for direkte sollys.

Vejledningen til  pakken angiver temperaturområdet  for inkubering. Hvilken temperatur kræves  ved inkuberingen?
Hvis du har et varmeskab, skal du inkubere dipsliden ved 27 - 30 °C. Hvis du ikke har et varmeskab, skal du inkubere dipsliden ved stuetemperatur (18 - 25 °C). I dette tilfælde anbefales en udvidet inkuberingstid.

Hvad er et acceptabelt antal bakterier i kølevand?
Som en generel retningslinje vil det være 103 - 104  CFU/ml for kølevand. Men I bør fastsætte det acceptable bakterieniveau for netop  Jeres system.

Kan  Easicult, hvor udløbsdatoen er udløbet,  stadig bruges?
Easicult- dipslides har en udløbsdato, der er trykt på siden af hver æske. Udløbsdatoen er fastsat  med udgangspunkt for data i stabilitet.  Easicult skal bruges inden denne dato for at sikre, at resultaterne er pålidelige.

Er du interesseret i et af produkterne?