Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at sikre, at hjemmesiden fungerer korrekt og at du opnår den bedst mulige brugeroplevelse.
Ved fortsat brug af hjemmesiden godkender du, at vi bruger cookies. Få mere at vide om cookies her.

X

Hygicult-tests

Hygicult dipslides er beregnet til hurtig monitorering af mikrobiologisk hygiejne og/eller påvisning af mikrober (totalt bakterietal, enterobacteriaceae, gær, skimmelsvampe og koliforme bakterier) på overflader.

Testen kan udføres på stedet, eller anvendes som transportmedium for prøver.

Generelt

Hygicult dipslides er pålidelige, omkostnings- og tidsbesparende test til brug på stedet. De findes i fire udgaver.

Hygicult TPC er beregnet til monitorering af den generelle hygiejnestatus, da den fremmer vækst af alle typer af bakterier samt gær og skimmelsvampe.

Hygicult E og Hygicult E/ß-GUR er begge beregnet til bestemmelse af enterobacteriaceae. Desuden finder Hygicult E/ß-GUR forekomst af ß-glucuronidase-positive organismer (som E.coli).

Hygicult Y&F er beregnet til detektion af gær og skimmelsvampe.

Hygicult TPC og Hygicult E dipslide-test blev valideret i et kollaborativt studie i 12 laboratorier. Valideringsrapporterne er godkendt af AOAc og NMKL.

Hygicult-test  - karakteristika og fordele

Test på stedet, klar til brug:

  • Anerkendt pålidelig, veldokumenteret og metode
  • Resultat uden optælling af kolonier
  • Nem at fortolke ved hjælp af  modelkort
  • Lang levetid sammenlignet med agarplader
  • Patenterede, hængslede dipslides som letter prøvetagning fra overflader

Tekniske data

Tilgængelige produkter
Metode

Dyrkning

Prøvemateriale Kontaktpodning, neddypning eller swabpodning
Svartid Inkubering i 1 til 5 dage afhængig af produktet og temperaturen
Aflæsning af resultat Visuel, semikvantitativ
Opbevaring 18 - 25 °C, mørkt og trækfrit
Nødvendigt udstyr

Et varmeskab til Hygicult E/ß-GUR og Hygicult E

Bemærk

Grænseværdierne for kimtal i normalt drikkevand er for lave til, at de kan findes med Hygicult-metoden

Registreret varemærke Hygicult er et registreret varemærke, som tilhører Orion Diagnostica Oy.

Om Hygicult

Hygicult TPC dipslides er belagt på begge sider med agar til total kimtælling (total plate count - TPC), som fremmer den hurtige vækst af de fleste almindelige bakterier og skimmelsvampe. Testen er beregnet til at detektere forhøjede samlede mikrobiologiske tal, derfor skal de normale niveauer først bestemmes.

Hygicult E/ß-GUR dipslides er belagt på den ene side med modificeret rødviolet galdeagar (VRBG-agar) med tilsat glukose, hvilket gør det muligt for bakterier i gruppen enterobacteriaceae at vokse i form af røde kolonier. Glukosen giver også andre arter mulighed for at vokse i form af røde kolonier.
Den anden side af præparatglasset er belagt med farveløst ß-Gur-agar. De arter, der producerer ß-glucuronidase (som E.coli) er i stand til at vokse på denne side i form af brune kolonier.

Hygicult E dipslides er belagt på begge sider med modificeret VRBG-agar, som gør det muligt for bakterier i gruppen  enterobacteriaceae at vokse i form af røde kolonier. Glukosen giver også andre arter mulighed for at vokse i form af røde kolonier.

Hygicult Y&F dipslides at belagt på begge sider med maltagar, som fremmer den hurtige vækst af gær og skimmelsvampe. Væksten af bakterier hæmmes. Testen er beregnet til at detektere forhøjede niveauer af skimmelsvampe,  derfor skal de normale niveauer først bestemmes.

Dokumenter og materiale

Dokumenter og materiale

Hygicult Family Brochure (DK)

Hygicult Model Chart (EN)

Hygicult Application Sheet In-house Control (EN)

Hygicult Application Sheet Indoor Swimming Pools and Spas (EN)

Hygicult and Orion Clean Card PRO Application Sheet Hospital Hygiene (EN)

Hygicult Application Sheet Monitoring Laundries and Textile Services (EN)

Hygicult Application Sheet Dedicated to Quality Case Migros (EN)

Videos

Test Procedure Video (EN)

 

Kit insert

(Kun til informationsmæssig brug. Se venligst altid nyeste kit insert.)

Hygicult TPC IFU (GB, DE, FR, ES, IT, NL, DK, SE, FI), 68010

Hygicult E IFU (GB, DE, FR, ES, IT, NL, DK, SE, FI), 68012

Hygicult Y&F IFU (GB, DE, FR, ES, IT, NL, DK, SE, FI), 68013

Hygicult Eβ-GUR IFU (GB, DE, FR, ES, IT, NL, DK, SE, FI), 68267

Hygicult CF IFU (GB, DE, FR, ES, IT, NL, DK, SE, FI), 06036

Sikkerhedsblade 

Sikkerhedsblade på engelsk kan findes på Hygicult tests > Documents and materials

Findes på dansk efter forespørgsel: send mail til customer service i DK

Ofte stillede spørgsmål

Kan Hygicult dipslides bruges til detektion af dermatofytter som trichophyton mentagrophytes eller rubrum?
Dermatofytter (Trichophyton, Epidermophyton) kan inficere hud, hår og negle. Du kan blive eksponeret for dermatofytter i offentlige svømmehaller og i andre våde områder. Men normal sund hud bliver ikke så let inficeret. Dermatofytter vokser på Hygicult Y&F, men du kan ikke bruge Y&F specifikt til detektion af disse arter. Y&F er et vækstmedium til alt gær og skimmelsvampe.

Er Hygicult egnet til detektion af bakterier i vand?
Hygicult er ikke følsom nok til drikkevand. Detektionsgrænsen for Hygicult TPC er 1000 CFU/ml eller CFU/cm2, mens grænsen for drikkevand er < 100 CFU/ml. Kvaliteten af drikkevand skal testes i henhold til det pågældende lands love og regler. Kontakt venligst den lokale fødevaresikkerhedsmyndighed eller miljølaboratorium for at få yderligere oplysninger.
Hygicult kan bruges til monitorering af spildevand og køletårne.

Kan Hygicult dipslides bruges som transportmedium, hvis en prøve skal bringes til et mikrobiologisk laboratorium til yderligere dyrkning?
Ja. Hygicult dipslides er fremragende til dette formål.

Kan enterobakterier findes på en prøve, der har været nedfrosset?
Ja. Enterobakterier kan overleve, når de fryses ned.

Mediet på dipsliden er skilt enten delvist eller fuldstændigt. Hvordan kan det være? Kan dipsliden stadig bruges?
Brug ikke dipsliden. Manglende agar skyldes sandsynligvis en hårdhændet behandling under transport.

Hvilke bakteriestammer vokser på Hygicult TPC?
TPC er belagt med agar til total kimtælling (total plate count - TPC), som fremmer hurtig vækst af de fleste almindelige bakterier og skimmelsvampe. Et vidtspændende forsøg med alle mulige organismer er ikke udført, og det er heller ikke nødvendigt at udføre sådan et forsøg. Det er vigtigt at forstå, at TPC ikke er beregnet til detektion af nogen specifik mikrobe; den er derimod beregnet til at blive brugt som en indikation af niveauet af den generelle mikrobielle kontaminering.

Hvor stor er den prøvemængde, som Hygicult dipslide opsamler, når den dyppes?
Prøvestørrelsen skønnes at være 40 - 50 μl pr. dipslide.

I hvilke tilfælde er Hygicult mere egnet til miljøhygiejneanalyser end metoden med måling af ATP (luminescens-analyse)? 
I alle tilfælde, hvor det er nødvendigt at måle antallet af levende bakterier. Antallet af levende bakterier angiver en overflades hygiejnestatus, og om forureningen, ved kontakt med overfladen, udgør en sundhedsrisiko.

Er der nogle af Hygicult-produkterne, der specifikt identificerer mikrober (som legionella eller andre patogener)?
Nej, det gør de ikke. Her skal anvendes patogenspecifikke metoder.

Hvad er overfladearealet på en Hygicult dipslide?
Hver  side af Hygicult dipsliden  er ca. 8,5 cm2, og begge sider tilsammen har et overfladeareal på ca. 17 cm2.

Dyrkningsmediet har nærmest et orange udseende. Hvad er der galt? Kan dipsliden stadig bruges?
Nej, dipsliden kan bruges. Den mest sandsynlige årsag er, at den har været udsat for frost  

Mediet er blevet fladere, selvom udløbsdatoen ikke er overskredet. Hvordan kan det være? Kan dipsliden stadig bruges?
Agaren kan bruges, hvis mediet er krøbet mindre end 2 mm fra kanterne af plastikrammen.

Der er væske i røret. Kan  dipsliden bruges, selvom der er væske?
Væsken er vand, som er kondenseret fra agaren på rørets vægge på grund af temperaturudsving. Hvis mængden af vand kun er i små dråber, og agaren ser normal ud, kan dipsliden bruges. Ryst de ekstra små dråber ud, inden røret lukkes efter prøvetagningen.

Hvad betyder det i praksis, at Hygicult kan udføres "på stedet"?
Det betyder, at  prøven kan tages, inkuberes og fortolkes på stedet. Således undgås det at sende prøverne til et laboratorium, og  laboratorieomkostningerne spares.

Det anbefales at bortskaffe Hygicult ved at sænke det ned i et egnet desinfektionsmiddel natten over. Er der nogen desinfektionsmidler, som der kan anbefales?
Ethvert desinfektionsmiddel, der er beregnet til desinfektion af overflader, er egnet til dette formål. Det er svært at anbefale et, fordi der på verdensplan findes forskellige desinfektionsmidler med forskellige produktnavne.

Er du interesseret i et af produkterne?

Kontakt vores forhandler i Danmark:

Food Diagnostics ApS
tlf. 87591666
www.fooddiagnostics.dk