Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at sikre, at hjemmesiden fungerer korrekt og at du opnår den bedst mulige brugeroplevelse.
Ved fortsat brug af hjemmesiden godkender du, at vi bruger cookies. Få mere at vide om cookies her.

X

Ofte stillede spørgsmål

Kan Hygicult dipslides bruges til detektion af dermatofytter som trichophyton mentagrophytes eller rubrum?
Dermatofytter (Trichophyton, Epidermophyton) kan inficere hud, hår og negle. Du kan blive eksponeret for dermatofytter i offentlige svømmehaller og i andre våde områder. Men normal sund hud bliver ikke så let inficeret. Dermatofytter vokser på Hygicult Y&F, men du kan ikke bruge Y&F specifikt til detektion af disse arter. Y&F er et vækstmedium til alt gær og skimmelsvampe.

Er Hygicult egnet til detektion af bakterier i vand?
Hygicult er ikke følsom nok til drikkevand. Detektionsgrænsen for Hygicult TPC er 1000 CFU/ml eller CFU/cm2, mens grænsen for drikkevand er < 100 CFU/ml. Kvaliteten af drikkevand skal testes i henhold til det pågældende lands love og regler. Kontakt venligst den lokale fødevaresikkerhedsmyndighed eller miljølaboratorium for at få yderligere oplysninger.
Hygicult kan bruges til monitorering af spildevand og køletårne.

Kan Hygicult dipslides bruges som transportmedium, hvis en prøve skal bringes til et mikrobiologisk laboratorium til yderligere dyrkning?
Ja. Hygicult dipslides er fremragende til dette formål.

Kan enterobakterier findes på en prøve, der har været nedfrosset?
Ja. Enterobakterier kan overleve, når de fryses ned.

Mediet på dipsliden er skilt enten delvist eller fuldstændigt. Hvordan kan det være? Kan dipsliden stadig bruges?
Brug ikke dipsliden. Manglende agar skyldes sandsynligvis en hårdhændet behandling under transport.

Hvilke bakteriestammer vokser på Hygicult TPC?
TPC er belagt med agar til total kimtælling (total plate count - TPC), som fremmer hurtig vækst af de fleste almindelige bakterier og skimmelsvampe. Et vidtspændende forsøg med alle mulige organismer er ikke udført, og det er heller ikke nødvendigt at udføre sådan et forsøg. Det er vigtigt at forstå, at TPC ikke er beregnet til detektion af nogen specifik mikrobe; den er derimod beregnet til at blive brugt som en indikation af niveauet af den generelle mikrobielle kontaminering.

Hvor stor er den prøvemængde, som Hygicult dipslide opsamler, når den dyppes?
Prøvestørrelsen skønnes at være 40 - 50 μl pr. dipslide.

I hvilke tilfælde er Hygicult mere egnet til miljøhygiejneanalyser end metoden med måling af ATP (luminescens-analyse)? 
I alle tilfælde, hvor det er nødvendigt at måle antallet af levende bakterier. Antallet af levende bakterier angiver en overflades hygiejnestatus, og om forureningen, ved kontakt med overfladen, udgør en sundhedsrisiko.

Er der nogle af Hygicult-produkterne, der specifikt identificerer mikrober (som legionella eller andre patogener)?
Nej, det gør de ikke. Her skal anvendes patogenspecifikke metoder.

Hvad er overfladearealet på en Hygicult dipslide?
Hver  side af Hygicult dipsliden  er ca. 8,5 cm2, og begge sider tilsammen har et overfladeareal på ca. 17 cm2.

Dyrkningsmediet har nærmest et orange udseende. Hvad er der galt? Kan dipsliden stadig bruges?
Nej, dipsliden kan bruges. Den mest sandsynlige årsag er, at den har været udsat for frost  

Mediet er blevet fladere, selvom udløbsdatoen ikke er overskredet. Hvordan kan det være? Kan dipsliden stadig bruges?
Agaren kan bruges, hvis mediet er krøbet mindre end 2 mm fra kanterne af plastikrammen.

Der er væske i røret. Kan  dipsliden bruges, selvom der er væske?
Væsken er vand, som er kondenseret fra agaren på rørets vægge på grund af temperaturudsving. Hvis mængden af vand kun er i små dråber, og agaren ser normal ud, kan dipsliden bruges. Ryst de ekstra små dråber ud, inden røret lukkes efter prøvetagningen.

Hvad betyder det i praksis, at Hygicult kan udføres "på stedet"?
Det betyder, at  prøven kan tages, inkuberes og fortolkes på stedet. Således undgås det at sende prøverne til et laboratorium, og  laboratorieomkostningerne spares.

Det anbefales at bortskaffe Hygicult ved at sænke det ned i et egnet desinfektionsmiddel natten over. Er der nogen desinfektionsmidler, som der kan anbefales?
Ethvert desinfektionsmiddel, der er beregnet til desinfektion af overflader, er egnet til dette formål. Det er svært at anbefale et, fordi der på verdensplan findes forskellige desinfektionsmidler med forskellige produktnavne.