Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at sikre, at hjemmesiden fungerer korrekt og at du opnår den bedst mulige brugeroplevelse.
Ved fortsat brug af hjemmesiden godkender du, at vi bruger cookies. Få mere at vide om cookies her.

X

UniQ RIA

UniQ Bone & Tissue Markers er unikke kvantitative test til måling af metaboliseringen af kollagen i knogler og blødvæv i serum.

UniQ PINP RIA test måler intakt N-terminalt propeptid fra type I prokollagen, som frigøres til blodkredsløbet under knogledannelse.

UniQ ICTP RIA test måler krydsbundne C-terminale telopeptider fra type I kollagen, som frigøres til blodkredsløbet under patologisk nedbrydning af knogler.

UniQ PIIINP RIA test måler intakt N-terminalt propeptid fra type III prokollagen, som er en indikator på metabolisering i blødvæv.

Generelt

PINP  -  N-terminalt propeptid fra type I-prokollagen - er en specifik metabolit af type I-kollagen, som frigøres til blodkredsløbet under dannelsen af ny knoglemasse. Dens koncentration er direkte relateret til omsætningshastigheden i knoglen.
Ved sygdomme i knoglens metabolisering som osteoporose er PINP en følsom indikator til at identificere patienter med en høj omsætningshastighed i knoglevævet og som følge deraf høj risiko for brud. PINP er også en nyttig parameter til monitorering af virkningen af anti-resorptiv og anabolsk behandling.

ICTP - C-terminalt telopeptid fra type I-kollagen - er et krydsbundet produkt af kollagennedbrydning, som afgives fra knogler, når de nedbrydes under patologiske forhold.
ICTP kan bruges til at monitorere sygdomme, hvor patologisk knoglenedbrydning forekommer, som cancer der metastaserer til knoglerne, reumatoid artritis og multiple myelomer.

PIIINP - N-terminalt propeptid fra type III-prokollagen - frigøres til kredsløbet under dannelse af blødvæv. Ændringer i PIIINP-niveauer afspejler involveringen og ændret metabolisering af type III-kollagen, som er almindelig ved mange bindevævslidelser.
PIIINP kan bruges til at vurdere og monitorere fibrotiske processer ved leversygdomme, så der ikke er behov for leverbiopsi. Den er også nyttig til monitorering af væksthormonbehandling hos børn med vækstforstyrrelser. PIIINP giver prognostisk information om hjertelidelser og afspejler helingsprocessen.

UniQ-test  - karakteristika og fordele

En specifik og følsom metode til vurdering af metaboliseringen af knogle- og blødvæv.

PINP

 • Monitorering af virkningen af osteoporosebehandling
 • Valg af den mest virksomme behandling
 • Monitorering af patientens compliance
 • En dynamisk markør, der viser omsætningshastigheden i knoglen
 • Konstatering af ændringer i knoglemassens omsætningshastighed på et par måneder

ICTP

 • Tidligt fund af metastaser i skelettets knogler ved bryst-, lunge- og prostatacancer
 • Fund af mindre ændringer i omsætningen i knoglerne meget tidligere end ved knoglescanning
 • Afsløring af osteolytiske knoglelæsioner ved multiple myelomer flere år, før ses på røntgen
 • Tidlig identifikation af reumatoide patienter, der har behov for mere intensiv behandling
 • Prognostisk markør ved hjertesvigt

PIIINP

 • Monitorering af fibrose, især i lever og hjerte
 • Patientvenlig, ikke-invasiv metode til monitorering af psoriasispatienter, der behandles med methotrexat
 • Omkostningsbesparelse gennem nedsættelse af behovet for leverbiopsier

Tekniske data

Tilgængelige produkter
Anvendelse Til in vitro diagnostisk brug
Metode

Radioimmunassay

Prøvemateriale Serum
Svartid Ca. 4 timer
Aflæsning af resultat Gammatæller
Sensitivitet

PINP ca. 2 µg/l, ICTP ca. 0,6 µg/l, PIIINP ca. 0,3 µg/l

Specificitet

PINP: 2,7 % krydsreaktivitet med små monomeriske nedbrydningsprodukter (kol1), ingen krydsreaktivitet med PIIINP.

ICTP: Ingen krydsreaktivitet med andre UniQ-antigener.

PIIINP: Ingen krydsreaktivitet med PINP

Opbevaring 2 - 8 °C
Nødvendigt udstyr

Gammatæller

Bemærk

Landespecifikke versioner på websitet for det pågældende land

Registreret varemærke UniQ er et registreret varemærke, som tilhører Orion Diagnostica Oy.

Om UniQ RIA

Kollagen er det mest almindelige protein i menneskekroppen. Det giver støtte til strukturen i knogler, hud, muskler og sener. Monitorering af metaboliseringen af kollagen ud fra serumprøver kan bruges til at finde og behandle en række forskellige knogle- og blødvævssygdomme.

Øget koncentration af ICTP i serum ses ved tilstande, der er forbundet med øget lysis i knoglerne, som multiple myelomer, osteolytiske metastaser, reumatoid artritis og immobilisering.

PINP-målinger giver et følsomt værktøj til vurdering af forøget omsætning i knoglen hos postmenopausale kvinder og kan være særligt nyttigt til monitorering af virkningen af anti-resporptiv og anabolsk behandling til påvirkning af knoglemetaboliseringen.

Leverfibrose og -cirrose med forskellige ætiologier øger koncentrationen af PIIINP i serum. PIIINP giver et ikke-invasivt middel til monitorering af virkningen af methotrexatbehandling på leveren hos psoriasispatienter.

Yderligere information

UniQ PINP-kittet er beregnet til anvendelse som en hjælp i behandlingen af postmenopausal osteoporose. Ændringer i PINP på kort sigt forbindes med ændringer på længere sigt i knoglens mineraltæthed hos postmenopausale kvinder. Monitorering af PINP-koncentrationen under behandling af osteoporose giver en hurtig vurdering af patientresponsen på osteoporosebehandlingen.

UniQ ICTP er en tidlig markør for knoglemetastaser ved bryst-, lunge- og prostatacancer. Tallet bliver forhøjet, flere måneder før læsionerne kan ses ved  en røntgenundersøgelse.

UniQ PIIINP-testen er et middel til monitorering af udviklingen af fibrose, især i lever og hjerte, på en patientvenlig og omkostningseffektiv måde.

Dokumenter og materiale

Dokumenter og materiale

UniQ PINP RIA Data Sheet (GB)

UniQ PIIINP RIA Data Sheet (GB)

UniQ PINP RIA Application Sheet Monitoring Osteoporosis (GB)

UniQ PIIINP RIA Application Sheet Liver Fibrosis (GB)

UniQ PIIINP RIA Application Sheet Cardiac Disease (GB)

UniQ ICTP RIA Application Sheet Bone Metastases (GB)

Kit insert

(Kun til informationsmæssig brug. Se venligst altid nyeste kit insert.)

UniQ PINP RIA IFU (GB), 67034

UniQ PIIINP RIA IFU (GB), 68570

UniQ ICTP RIA IFU (GB), 68601

Sikkerhedsblade 

Sikkerhedsblade på engelsk kan findes på UniQ RIA > Documents and materials

Findes på dansk efter forespørgsel: send mail til customer service i DK

Ofte stillede spørgsmål

Er der nogle stoffer i blodet, der kan reagere med assays fra UniQ Bone & Tissue Marker?De eneste stoffer i blodet, der muligvis kan forventes at reagere med kollagenassays, er andre peptidfragmenter. Krydsreaktiviteterne mellem alle vores kollagenmarkører er testet og fundet ikke at have signifikans. PINP- og PIIINP-assays finder kun den intakte form af propeptiderne, og krydsreagerer ikke med mindre nedbrydningsfragmenter, f.eks. Col-1.

Hvilke typer af prøverør skal anvendes ved UniQ RIA-kittene?
Vi anbefaler at bruge polystyrenprøverør til UniQ PINP RIA- og ICTP RIA-assays. Til UniQ PIIINP RIA kan både polystyren- og polypropylenprøverør bruges.

Hvordan udskilles kollagenmarkørerne fra blodkredsløbet? Er der nogen tilstande, som kan påvirke udskillelsen hos patienten?
PINP og PIIINP udskilles fra kredsløbet gennem en specialiseret del af det retikuloendoteliale system, de endoteliale celler i leveren. Disse celler binder og internaliserer propeptiderne gennem receptormedieret endocytose ved hjælp af fagocytreceptorer.
Alvorlig leversygdom kan påvirke udskillelsen af PINP og PIIINP.
Da nedsat nyrefunktion ikke påvirker koncentrationen af propeptiderne, er de nyttige til monitorering af ændringer i kollaganmetaboliseringen hos patienter med nyresvigt.
ICTP udskilles fra kredsløbet gennem nyrerne. Nedsat nyrefunktion påvirker ikke koncentrationen af ICTP i kredsløbet særligt meget, fordi en glomerulær filtrationsrate på to tredjedele af det normale stadig er tilstrækkelig til at fjerne ICTP. Når den glomerulære filtrationsrate er 50 ml/min/1,732 eller mindre, bliver koncentrationen af ICTP i blodet forhøjet.

Hvad er den bedste metode til behandling af resultaterne af UniQ analyser.?
Den bedste måde at behandle resultaterne på, er at bruge tilpasning med en spline-kurve af funktionen med en lineær X-akse og en logaritmisk Y-akse.

Er du interesseret i et af produkterne?