Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at sikre, at hjemmesiden fungerer korrekt og at du opnår den bedst mulige brugeroplevelse.
Ved fortsat brug af hjemmesiden godkender du, at vi bruger cookies. Få mere at vide om cookies her.

X

Uricult / Uricult Trio-tests

Uricult og Uricult Trio dipslides er beregnet til diagnosticering af urinvejsinfektioner (UVI) gennem påvisning og detektion af mikrober (totalt bakterietal, gramnegative bakterier, Enterococci, E. coli) i urinprøver.
Testen kan udføres på stedet, eller præparatglassene kan bruges som transportmedie.

Generelt

Uricult-dipslide er baseret på to dyrkningsmedier. CLED-mediet er beregnet til bestemmelse af totalt bakterietal i urinprøver og den selektive MacConkey-mediet fremmer vækst af gramnegative bakterier.

Uricult Trio -dipslide er baseret på tre dyrkningsmedier. Ud over CLED- og MacConkey-medierne, har Uricult Trio et selektivt E.coli -medium, som er beregnet specifikt til detektion af gramnegative organismer, der producerer β-glucuronidase, hvoraf Eschericia coli er de mest almindelige i urinvejsinfektioner.

Uricult-test - karakteristika og fordele

  • Brugervenlig: Test på stedet, så der ikke er behov for transport af urinprøven
  • Resultatet giver et nøjagtigt billede af den kliniske tilstand på prøvetagningstidspunktet
  • Procedure, der er let at udføre: Dyppe-inkubere-fortolke
  • Opbevaring ved stuetemperatur.
  • Lang holdbarhed i forhold til agarplader

Tekniske data

Tilgængelige produkter
Anvendelse Til in vitro diagnostisk brug
Metode

Dyrkning

Prøvemateriale Urin
Svartid 16 - 24 timer
Aflæsning af resultat Visuel
Opbevaring 7 - 25 °C, mørkt og trækfrit.
Nødvendigt udstyr

Varmeskab, +36 ± 2 °C

Bemærk

Opbevares beskyttet mod udsving i luft- og temperaturforhold. Må ikke nedfryses.

Registreret varemærke Uricult er et registreret varemærke, som tilhører Orion Diagnostica Oy.

Om testene

Urinvejsinfektion (UVI) er en af de mest almindelige infektioner, der skyldes bakterier.
Det er vigtigt at få verificeret og behandlet UVI, da ubehandlet UVI kan forårsage nyreskade.
Bakteriedyrkning af en urinprøve, der er opsamlet og håndteret håndteret efter foreskrifterne, kan give en nøjagtig diagnose. Transport af urinprøver fra behandlingsstedet til laboratoriet kan imidlertid føre til ukorrekte resultater, da bakterier kan mangedobles, hvis prøverne ikke transporteres korrekt.

Uricult-dipslides er til dyrkning af urinprøver. Dipslidesene er belagt på begge sider med agarmedier, to eller tre medier afhængig af testen.
Dipsliden kan dyppes i urinen, eller urinen kan tilføres dipsliden. Derefter placeres den podede dipslide igen i røret, så det er klar til inkubering eller transport.
Efter inkubering påvises forekomsten af bakterier af kolonivækst på agaroverfladen. 
Da hver koloni er fremkommet gennem mangedobling af en enkelt bakteriecelle, angiver antallet af kolonier antallet af colony forming units (CFU/ml) i urinprøven.

Det totale koloniantal fra alle Uricult-dipslides bestemmes ud fra det  oprindeligt grønne CLED-medie ved at sammenligne kolonitætheden med modelkortet.
Bakterier kan kategoriseres som laktosepositive eller -negative ud fra deres udseende på CLED-mediet. Antallet af gramnegative bakterier kan bestemmes for alle Uricult-test ud fra det oprindeligt brunligt-røde, selektive MacConkey-medie.

I Uricult Trio-assayet danner organismer, der producerer β-glucuronidase, kolonier i forskellige brune eller grå nuancer på det tredje, farveløse, selektive E.coli -medie. Dettee særlige medie er en kromogen agar, hvilket gør det lettere at fortolke resultaterne. Op til 4 ud af 5 UVI hos patienter i primærsektoren skyldes E.coli.

Dokumenter og materiale

Uricult-produkter (DK)

Uricult Model Chart (GB)

Uricult Plus Model Chart (GB)

Uricult Trio Model Chart (GB)

Videos

Test Procedure Video (GB)

 

Kit insert

(Kun til informationsmæssig brug. Se venligst altid nyeste kit insert.)

Uricult IFU (GB, FR, DE, ES, PT, IT, GR, CZ, SI, DK, NO, SE, FI), 67404

Uricult Trio IFU (GB, FR, DE, ES, PT, IT, GR, CZ, SI, DK, NO, SE, FI), 68197

Sikkerhedsblade 

Sikkerhedsblade på engelsk kan findes på Uricult tests > Documents and materials

Findes på dansk efter forespørgsel: send mail til customer service i DK

Er du interesseret i et af produkterne?