Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at sikre, at hjemmesiden fungerer korrekt og at du opnår den bedst mulige brugeroplevelse.
Ved fortsat brug af hjemmesiden godkender du, at vi bruger cookies. Få mere at vide om cookies her.

X

Om testene

Urinvejsinfektion (UVI) er en af de mest almindelige infektioner, der skyldes bakterier.
Det er vigtigt at få verificeret og behandlet UVI, da ubehandlet UVI kan forårsage nyreskade.
Bakteriedyrkning af en urinprøve, der er opsamlet og håndteret håndteret efter foreskrifterne, kan give en nøjagtig diagnose. Transport af urinprøver fra behandlingsstedet til laboratoriet kan imidlertid føre til ukorrekte resultater, da bakterier kan mangedobles, hvis prøverne ikke transporteres korrekt.

Uricult-dipslides er til dyrkning af urinprøver. Dipslidesene er belagt på begge sider med agarmedier, to eller tre medier afhængig af testen.
Dipsliden kan dyppes i urinen, eller urinen kan tilføres dipsliden. Derefter placeres den podede dipslide igen i røret, så det er klar til inkubering eller transport.
Efter inkubering påvises forekomsten af bakterier af kolonivækst på agaroverfladen. 
Da hver koloni er fremkommet gennem mangedobling af en enkelt bakteriecelle, angiver antallet af kolonier antallet af colony forming units (CFU/ml) i urinprøven.

Det totale koloniantal fra alle Uricult-dipslides bestemmes ud fra det  oprindeligt grønne CLED-medie ved at sammenligne kolonitætheden med modelkortet.
Bakterier kan kategoriseres som laktosepositive eller -negative ud fra deres udseende på CLED-mediet. Antallet af gramnegative bakterier kan bestemmes for alle Uricult-test ud fra det oprindeligt brunligt-røde, selektive MacConkey-medie.

I Uricult Trio-assayet danner organismer, der producerer β-glucuronidase, kolonier i forskellige brune eller grå nuancer på det tredje, farveløse, selektive E.coli -medie. Dettee særlige medie er en kromogen agar, hvilket gør det lettere at fortolke resultaterne. Op til 4 ud af 5 UVI hos patienter i primærsektoren skyldes E.coli.